Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

Pozvánka na petangový turnaj – Centropa Cup Slovensko 26.8.2017

Klub priateľov petangu Svätopluk Vás pozýva na medzinárodný petangový turnaj Centropa Cup Slovensko a sprievodné turnaje dňa 25. – 27. 8. 2017

25.8.2017

Welcome tournament (supermelle)

Date: 25.8.2017 start: 18.00 h registration 17.15-17.45

Registration to 24.8.2017; 23.59 h http://portal.sfp.sk/team/show-all/537

Starting fee 5 €/person (dinner “guláš SLOPAK“)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

26.8.2017

Centrope cup Slovakia (triplet MIX)

Date: 26.8.2017, presentation to 8.45 h

Registration to 24.8.2017; 23.59 h http://portal.sfp.sk/team/show-all/468

Starting fee 36€/triplet (lunch and drink)

System 5 round swiss + 32KO (60 min. + 1 draw)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

27.8.2017

Centrope cup Slovakia (triplet MIX) – continue KO 16

Presentation to 8.45 h

Start 16KO 9.00

System 16KO (60 min. + 1 draw, final without time limit)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zbohom leto (dublet)

Date: 27.8.2017, presentation to 8.45 h

Registration to 26.8.2017; 21.00 h http://portal.sfp.sk/team/show-all/492

Starting fee 8€/person / 6€ junior to 18 years (lunch and drink )

System swiss without KO

possibility of accommodation

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25.8.2017

Uvítací turnaj (supermelle)

Termín: 25.8.2017 štart: 18.00 hod prezentácia 17.15-17.45

Registrácia do 24.8.2017; 23.59 hod http://portal.sfp.sk/team/show-all/537

Štartovné 5 €/hráča (večera guláš „SLOPAK“)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

26.8.2017

Centrope cup Slovakia (trojice MIX)

Termín: 26.8.2017, prezentácia do 8.45 hod

Registrácia do 24.8.2017; 23.59 hod http://portal.sfp.sk/team/show-all/468

Štartovné 36€/triplet (obed + nápoj )

Systém 5 kolový švajčiar + 32KO (60 min. + 1 nahodenie)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

27.8.2017

Centrope cup Slovakia (trojice MIX) – pokračovanie KO 16

Prezentácia do 8.45 hod

Štart 16KO o 9.00

Systém 16KO (60 min. + 1 nahodenie, finále bez časového limitu)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Zbohom leto (dvojice)

Termín: 27.8.2017, prezentácia do 8.45 hod

Registrácia do 26.8.2017; 21.00 hod http://portal.sfp.sk/team/show-all/492

Štartovné 8€ dospelý / 6€ junior do 18 rokov (obed + nápoj )

Systém švajčiar bez KO

Možnosti ubytovania

 

S pozdravom

Team KPPS
www.KPPS.sk