Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

Kontakty a členovia KPPS

Sídlo:
Klub priateľov petangu Svätopluk
P.J.Šafárika 373/2
927 01 Šaľa

Predsedníctvo klubu:

Peter Šúry – predseda tel. 0948 011 157
Marián Hatvani – podpredseda tel. 0903 745 116
Daniel Meluš – podpredseda tel. 0917 935 359
Zuzana Melušová – tajomníčka tel. 0905 841 656

Členovia klubu v roku 2014:

Zuzana Melušová – z.melusova@gmail.com
Iveta Mečiarová – ivetamec@gmail.com
Jana Žužová – jnlangova@gmail.com
Nevenka Horváthová – nevenka.horvathova@gmail.com
Matej Meluš –
Samuel Hatvani –
Juraj Sýkora ml. – syykkora88@gmail.com
Juraj Sýkora st.
Peter Šúry – peter.sury@gmail.com 0948 011 157
Marián Hatvani – marian.hatvani@gmail.com 0903 745 116
Oliver Papp – oldiak@gmail.com  0903 063 663
Milan Szabo – rasputin@rasputin.sk 0905 728 623
Peter Hlavatý – hlavaty@profitip.sk
Dušan Parák – maxdusanp@gmail.com
Tomáš Sýkora – tomassykora@centrum.sk 0907 607 733
Juraj Bilík – juraj.bilik@gmail.com 0903 063 446
Daniel Meluš – dariely@gmail.com 0917 935 359
Dávid Sýkora – david.sykora.79@facebook.com
Tomáš Bleho – tomasbleho@gmail.com 0907 036 234
Marek Horváth – marek3horvath@gmail.com
Miroslav Černák
Silvia Hatvaniova
Margarétka Melušová
Daniela Vargová
Janette Susková
Alexander Hatvani

Čestný člen:

Lea Tóthová – masmediálna komunikácia