Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

Pozvánka na medzinárodný petangový turnaj Centropa Cup Slovensko dňa 22. 8. 2015

Klub priateľov petangu Svätopluk Vás pozýva na medzinárodný petangový turnaj Centropa Cup Slovensko dňa 22. 8. 2015

Registrácia na:
http://goo.gl/suCgmk
Sprievodné turnaje: Kaskády
Registrácia na:
http://goo.gl/V9Yeln
Mapa miesta konania:
https://goo.gl/cRl3Sg
Ubytovanie a viac informácií:
http://goo.gl/KUafK6

Záujemcovia o prespanie môžu kontaktovať recepciu 031 / 788 3333 ,alebo recepcia@kaskady.sk

S pozdravom

Team KPPS
www.KPPS.sk