Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

PETANGOVÝ TURNAJ DVOJÍC – 10 ROKOV SVÄTOPLUKA

PETANGOVÝ TURNAJ DVOJÍC - 10 ROKOV SVÄTOPLUKA

Klub priateľov petangu Svätopluk pozýva na výročný šaliansky petangový turnaj dvojíc.

Miesto konania:  Event hotel Kaskády, Galanta – Únovce
Dátum konania:  11. november 2017 od 9:30 hod ( Prezentácia do 09:00 )
Počet družstiev:  maximálne 66
Systém hrania:  švjačiar bez K.O. ( počet kôl podľa počtu prihlásených )
Štartovné:  0 € ( bez štartovného ), KPPS uvarí slávnostnú kapustnicu alebo guláš
Registrácia:  http://portal.sfp.sk/team/show-all/506