Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

Petangové Majstrovstvá Európy Žien.

Slovenská federácia petangu organizuje v termíne 8.9.-11.9.2016 uskutočniť v HANT aréne Majstrovstvá Európy žien. Projekt je to náročný organizačne a aj finančne. Finančne nás môžete podporiť cez darovanie 2% z uhradenej dane za rok 2015. Bližšie informácie nájdete na stránke:

http://sfp.sk/doku.php?id=home#darujte_nam_2_z_vasich_dani

a maily: mez2016@sfp.sk