Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

2 percentá na podporu petangu pre rok 2024

2 % na podporu petangu pre rok 2022

Milí priatelia športu a športovej hry petang,

tak ako po minulé roky, tak aj tento rok máte možnosť venovať 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov.

Venovaním Vašich 2% dane

  • podporíte naše aktivity v oblasti rozvoja športu juniorov a mladých ľudí, čo sa rozhodli nesedieť doma za počítačom, ale chcú sa venovať športu aj na vyššej úrovni.
  • prispejete k rozšíreniu a skvalitneniu výučbových pomôcok a tréningov u deti, juniorov i dospelých.
  • pomôžete skvalitniť materiálne a technické vybavenie športovcov, ktoré im umožní lepšie reprezentovať našu krajinu.
  • umožníte ďalšie vzdelávanie pre získanie väčších skúseností a dosiahnutie lepších výsledkov.

Počet športovcov tejto hry v prírode neustále rastie a vďaka kvalitnému tréningu, zázemiu a podpory sa už niekoľkým hráčom podarilo reprezentovať Slovensko aj na medzinárodnej úrovni, ako sú napr. Majstrovstvá Európy juniorov.

Aj tento rok sa uchádzame o priazeň našich prispievateľov. Podporíte rozvoj nádherného športu, podporíte najväčší klub na Slovensku. Údaje na poukázanie dane aj s príspevkami z predošlých rokov nájdete na stránke
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=10676

alebo môžete použiť priamo tieto údaje:

Názov: Klub priateľov petangu Svätopluk
Adresa: P.J.Šafárika 373 / 2,  927 01 Šaľa
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42117321

eventuálne predvyplnený editovateľný pdf formulár : 

Ďakujeme